BIOGRAFIJE

Osnivačice
Organi udruženja
Saradnice

Osnivačice

Ana BuBu Ana, koordinatorka u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji (EHO). Dve godine je studirala građevinu u Beogradu. Diplomirala je na Odseku za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radila je u Građevinskom preduzeću kao stručna prevoditeljka. Završila je Evropski ženski koledž (European Women's College) u Cirihu. Radno iskustvo stekla je u osnivanju i razvoju Ekumenske humanitarne službe, naročito u iniciranju, razradi i implementaciji projekta. Trenerica je za obuku članova NVO. Oblasti istraživanja: žene i politika, psihologija i sociologija, humanitarni rad, obrazovni razvojni projekti. Trenutno je na funkciji VD direktorke EHO.

 

 


Alisa HorakHorak Alisa, studirala medicinski fakultet, radi na Novosadskom Otvorenom Univerzitetu - Centra za kulturu (1998). Pored interesovanja za prava žena aktivno se bavi umetnošću.

 

 

 

 


Nada Ler SofronićLer Sofronić Nada, direktorka Centra za istraživanja politike i zagovaranja i rukovotkinja nezavisnog Centra za istraživanja politike i zagovaranja Žena i društvo u Sarajevu. Pripadnica je grupe prvih feminističkih teoretičarki u bivšoj Jugoslaviji. Dugo godina predavala je Socijalnu psihologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Imala je aktivnu i vodeću ulogu u drugom talasu ženskog pokreta u regiji. Bila je konceptualna kreatorka Prve međunarodne feminističke konferencije u Istočnoj Evropi koja je održana u Studentskom kulturnom centru u Beogradu 1978. godine pod nazivom Drug-ca – Novi pristup?. Njena doktorska disertacija smatra se prvom feminističkom tezom odbranjenom u socijalističkoj Jugoslaviji i delom je objavljena u knjizi Neofeminizam i socijalistička alternativa (1985). Oblasti istraživanja: pitanja ženskog iskustva, identiteta i odnosa moći među polovima/rodovima u različitim društvenim sistemima, rodna dimenzija globalnih neokonzervativnih trendova i žena u uslovima post-socijalističke tranzicije. Objavila je veliki broj teorijskih eseja i članaka.


Veronika MitroMitro Veronika, psihološkinja i apsolventkinja magistarskih studija ACIMSI Centra za rodne studije. Diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i na Evropskom ženskom koledžu u Cirihu, sa zajedničkim radom sa Sarom Savić Jevđenić, Životne priče žena iz manjinskih grupa. Bila je koordinatorka DICENS-a, dokumentaciono-informativnog centra u Ženskim studijama i istraživanjima, dugogodišnja saradnica projekta Životne priče žena. Bavi se WEB dizajnom, piše poeziju i kratke priče.

 

 


Tatjana PerićPerić Tatjana, koordinatorka razvoja pri Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u Novom Sadu. Studirala ljudska prava i verske slobode na Univerzitetu Columbia u Njujorku i na Univerzitetu Eseks u Velikoj Britaniji, gde je i magistrirala sa disertacijom na temu procesa istine i pomirenja u jugoistočnoj Evropi. Kao konsultantkinja Centra za strategijske i međunarodne studije (Center for Strategic and International Studies) iz Vašingtona organizovala je treninge iz nenasilnog rešavanja sukoba za sveštenike i vernike. Na Institutu za ljudska prava Južnoafričke Republike (Human Rights Institute of South Africa) u Johanesburgu istraživala je ulogu verskih zajednica u mirovnoj tranziciji posle aparthejda. Ekspertizu u pravima manjina i naročito pravima Roma stekla je kao višegodišnja istraživačica i koordinatorka monitora Evropskog centra za romska prava iz Budimpešte, uključujući opsežna terenska i pravna istraživanja u skoro svim zemalja Balkana. Autorka je niza članaka i izveštaja o ljudskim pravima u jugoistočnoj Evropi i urednica nekoliko međunarodnih publikacija na tu temu.

 


Svenka SavićSavić Svenka, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Analiza diskursa, Psiholingvistika i Uvod u lingvistiku. Dugi niz godina je bila predsednica Društva za srpski jezik i književnost. Pored rada na Univerzitetu, u poslednjih deset godina intenzivno je radila u afirmisanju NVO rada u različitim domenima civilnog društva. Osnovala je Srednjoškolski debatni program, zajedno sa grupom entuzijasta, najpre u Novom Sadu, a nakon nekoliko godina i mrežu takvih programa u Vojvodini. Osnivačica je Letnje škole srpskog jezika i kulture na Univerzitetu u Novom Sadu. Njeno osnovno interesovanje u nauci o jeziku je interdisciplinarno usmereno, pre svega na upotrebu jezika u grupama koje su manjinske ili dominirane: deca (blizanci, migranti, izbeglice, romska deca), zatim žene, stari, a u poslednje vreme se interesuje za jezičko ponašanje seksualnih manjina. Pored interesovanja za jezik već se trideset godina bavi kritikom baleta. Objavila je veliki broj radova i knjiga.

opširnije


Vijera SuhanekSuhanek Vijera, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradau odeljenje za Germanistiku. Profesorka je Nemačkog jezika u Srednjoj saobraćajnoj školi "Pinki" u Novom Sadu.

 

 

 

 


Gordana ŠtasniŠtasni Gordana, docentkinja na Katedri za srpski jezik i lingvistiku. Magistrirala je odbranivši tezu Polne razlike u narativima adolescenata. Oblasti interesovanja i istraživanja: metodika nastave srpskog jezika i književnosti, derivatologija, leksikologija. Objavila je velik broj stručnih i naučnih radova.

 

 

 

 


Ljubica ŠugićŠugić Ljubica, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek za Sociologiju i Filozofiju. Radi u Srpskom narodnom pozorištu-Balet kao organizatorka.

 

 

 

 


Dubravka Valić NedeljkovićValić Nedeljković Dubravka, docentkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, šef Odseka za medijske studije i predavačica na kursu Mediji i žene postdiplomskih studija na ACIMSu Univerzitetu u Novom Sadu. Tridesetak godina radila kao radijska novinarka, poslednja pozicija urednica složenih programa Radio Novog Sada. Osim toga aktivna u nevladinom sektoru - predsednica Upravnog odbora Novosadske novinarske škole, gde predaje Diskurs analizu medija, bila predsednica Saveta koordinatora Debatnih klubova Jugoslavije, koordinatorka Medijskih studija Specijalističkih akademskih studija Vojvodine. Diplomirala je na Odseku za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, magistrirala na Odseku masovne komunikacije na Fakultetu političkih nauka, doktorirala odbranivši disertaciju Pragmatičke osobine intervjua ostvarenih na radiju. Oblasti istraživanja: mediji i multikulturalizam. Objavila mnogobrojne radove i nekoliko knjiga i medijskih udžbenika. Dobitnica je mnogih novinarskih nagrada za informativni radio program i radio reportažu.

 


Vera VasićVasić Vera, vanredna profesorka Sintakse standardnog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i dugogodišnja aktivna saradnica projekata Psiholingvistička istraživanja i Standardni srpski jezik. Diplomirala je na Odseku za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i magistrirala i doktorirala. Oblasti istraživanja: lingvistika i sintaksa, psiholingvistika, sociolingvistika, literatura. Objavila je četiri knjige i pedesetak radova iz oblasti lingvistike.

 

 

 


vrati se na vrh

Organi udruženja

Predsednice Udruženja:

Ana Bu (1997-2000)
Prof. dr Slobodanka Markov (2000-2008)
profesorka emerita Svenka Savić (2008- )

Saradnice

Margareta BasaraginBasaragin Margareta, doktorantkinja na ACIMSI Centru za rodne studije UNS; profesorka nemačkog jezika u osnovnoj školi u Subotici; napisala je 10 radova samostalno (ili u koautorstvu) iz domena interdisciplinarnih rodnih studija, jezika i obrazovanja.

opširnije

 

 

 


Marijana ČanakČanak Marijana, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za srpsku književnost, upisana na ACIMSI Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Završila je dvogodišnji obrazovni kurs Ženskih studija i istraživanja, kao i Školu romologije.

 

 

 

 


Edita JankovJankov Edita, zaposlena na TV Novi Sad na poslovima obrade stranog programa i radi kao prevoditeljka za engleski i mađarski jezik. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Aktivna je kao volonterka u radu Jevrejske opštine, na funkciji je predsednice Lige žena. U Ženskim studijama je vodila kurs engleskog jezika iz rodnog aspekta.

 

 

 


Julijana JovičićJovičić Julijana, diplomirala i magistrirala na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS; profesionalno prevodi sa i na nemački (i engleski) jezik, objavila je knjigu Strategije i taktike uspešnih žena 19. veka. Na tragu zlatne decenije srpsko- nemačkih interkulturnih veza. Mina i Talvj u privatnoj korespondenciji. Novi Sad: Futura publikacije, 2012.

opširnije

 

 


Slobodanka MarkovMarkov Slobodanka, profesorka Sociologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odseku za sociologiju, magistrirala na istom fakultetu sa tezom Društveni činioci nastanka i razvoja Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka odbranivši tezu Kvalifikaciona struktura aktivnog stanovništva i društvena pokretljivost u Jugoslaviji. Radila je kao profesorka Gimnazije u Valjevu, kao savetnica u Savezu sindikata Jugoslavije i kao savetnica u Pokrajinskoj konferenciji SSRN Vojvodine. Objavila je više radova iz oblasti studije roda.

 

 


Ružičić MilicaRužičić Novković Milica, profesorka srpskog jezika, doktorantkinja ACIMSI Centra za rodne studije UNS, direktorka Udruženja “Živeti uspravno” u Novom Sadu. Aktivistkinja pokreta za samostlani život, napisala je 20 radova iz oblasti jezika, rodnih i ženskih studija, invalidnosti, sa fokusom na različitim oblicima disrkiminacije.

opširnije

 

 


Gordana StojakovićStojaković Gordana, rukovotkinja projekta Zamenite žene Novog Sada u Ženskim studijama i istraživanjima. Diplomirala je na Odseku za turizam Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Bila je saradnica Autonomnog ženskog centra protiv seksualnog nasilja u Beogradu. Jedna je od osnivačica neformalne grupu Ženski centar u Lazarevcu, čiji je osnovni cilj bio usmeren na pomoć ženama žrtvama nasilja kroz predavanja, radio emisije, aktivistički rad. Na Ženske studije i istraživanja upisala se u prvi semestar među prvim polaznicama, istovremeno učestvujući u telima odlučivanja, kao članica Saveta Ženskih studija. Tokom 1998/9. uz pomoć Laurence Hovde, po ugledu na rad beogradske grupe Žene na delu, sa Violetom Zubanov izradila je Adresar – NS žene na delu koji je promovisao ideju poslovne povezanosti i saradnje među preduzetnicima. Sa Mirjanom Isakov realizovala je prvu specifičnu turističku kartu Novog Sada – Novi Sad iz ženskog ugla. Jedna je od osnivačica Novosadskog ženskog centra. Saradnica je Matice srpske na izradi Srpskog biografskog rečnika.

opširnije


Dijana SubotičkiSubotički Dijana, diplomirala na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS i stekla diplomu profesora srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine: Diskurs analiza tekstova o starima u dnevnom listu “Danas” (2007); završila ACIMSI Evropske master studije na UNS: Pravo na dostupnost informacijama od javnog značaja u srpskom i evropskom pravu (2011); 2017: završava doktorski rad na ACIMSI Centru za rodne studije UNS: Percipiranje žena u politici u Srbiji i Hrvatskoj: životne priče i medijski diskursi (2017). Objavljuje radove iz interdisciplinarnih rodnih, evropskih i jezičkih studija u zemlji i inostranstvu.

opširnije

 

 


Vera VasićVasić Vera, vanredna profesorka Sintakse standardnog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i dugogodišnja aktivna saradnica projekata Psiholingvistička istraživanja i Standardni srpski jezik. Diplomirala je na Odseku za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i magistrirala i doktorirala. Oblasti istraživanja: lingvistika i sintaksa, psiholingvistika, sociolingvistika, literatura. Objavila je četiri knjige i pedesetak radova iz oblasti lingvistike.

 

 

 


Vuksanović IskraVuksanović Iskra, završila je Ekonomsko-trgovinsku školu “Paja Marganović” u Pančevo (odeljenje u gimnaziji “Borislav Petrov Braca” u Vršcu (2004); diplomirala na Odseku za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu UB(2012): „Poetonim vile u pesmama Laze Kostićaˮ; završila master studije na istom odseku odbranivši završni rad: „Fenomen igre u dramama Borislava Pekića Čaj u pet, X+Y=0, U Edenu, na istoku i Kategorički zahtevˮ(2014); upisana na II godinu doktorskih studija na ACIMSI Centru za rodne studije UNS (2015). Objavljuje radove iz interdisciplinarnih rodni studija, književnosti i romologije.

opširnije

 


vrati se na vrh