GORDANA STOJAKOVIĆ

Gordana StojakovićStojaković Gordana (1957, Beograd), rukovotkinja projekta Zamenite žene Novog Sada u Ženskim studijama i istraživanjima. Diplomirala je na Odseku za turizam Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Bila je saradnica Autonomnog ženskog centra protiv seksualnog nasilja u Beogradu. Jedna je od osnivačica neformalne grupu Ženski centar u Lazarevcu, čiji je osnovni cilj bio usmeren na pomoć ženama žrtvama nasilja kroz predavanja, radio emisije, aktivistički rad. Na Ženske studije i istraživanja upisala se u prvi semestar među prvim polaznicama, istovremeno učestvujući u telima odlučivanja, kao članica Saveta Ženskih studija. Tokom 1998/9. uz pomoć Laurence Hovde, po ugledu na rad beogradske grupe Žene na delu, sa Violetom Zubanov izradila je Adresar – NS žene na delu koji je promovisao ideju poslovne povezanosti i saradnje među preduzetnicima. Sa Mirjanom Isakov realizovala je prvu specifičnu turističku kartu Novog Sada – Novi Sad iz ženskog ugla. Jedna je od osnivačica Novosadskog ženskog centra. Saradnica je Matice srpske na izradi Srpskog biografskog rečnika.

Opširniji CV - download


UKRATKO O LIBERALNOM FEMINIZMU U VOJVODINI
(o organizacijama i nekim ličnostima)

1. Uporedni podaci o događajima na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou. Objavljeno u: Stojaković, G. ur. (2001), Znamenite žene Novog Sada I, Futura publikacije, Novi Sad.
download

2. Prilog za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini, neobjavljeni rad.
download

3. Prilog za istoriju ženskog poreta u Vojvodini II
Objavljeno:  Stojaković, Gordana  Antifašistički front žena Vojvodine: 1942-1953/uredila i napisala tekst Gordana Stojaković; recenzija: Ivana Markovljev i Gizela Sabo/ Novi Sad: G. Stojaković, 2007. 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ISBN 978-86-909833-0-8
COBISS.SR-ID 220008455.
Projekat podržao Rekonstrukcija ženski fond
download

4. Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924) - specijalistički rad, Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI: Centar za rodne studije www.nsac.yu, Stojaković, G. (2005)
download

5. Neke građanske ženske organizacije u Vojvodini 1918-1940. i medjunarodne ženske organizacije – predavanje u okviru projekta Žena u crnom, Modeli feminističkog mapitranja grada održanih u Dimitrovgradu, Leskovcu, Kruševcu, Beogradu i Nišu tokom septembra i oktobra 2009-te i maja 2010. Projekat je podržala Rekonstrukcija ženski fond.
download

6. Fotografije liderki i članica ženskih organizacija Kraljevine SHS (Kraljevine Jugoslavije) iz časopisa Žena i Svet, Beograd 1925-te i 1929-te.
download


AFŽ – ISKUSTVO MASOVNOG ORGANIZOVANJA ŽENA (objavljeno: Stojaković, Gordana  Antifašistički front žena Vojvodine: 1942-1953/uredila i napisala tekst Gordana Stojaković; recenzija: Ivana Markovljev i Gizela Sabo/ Novi Sad: G. Stojaković, 2007. 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ISBN 978-86-909833-0-8
COBISS.SR-ID 220008455.
Projekat podržao Rekonstrukcija ženski fond

1. AFŽ – Iskustvo masovnog organizovanja žena - download
2. Mapa AFŽa (biografije nekih liderki i članica organizacije) - download
3. Ukratko o ženama u radničko komunističkom pokretu i organizacijama u Vojvodini – download


Plakati Znamenite - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Mapa - Novi Sad iz ženskog ugla- download

Plakati Partizanke - 1 | 2|

Prilozi za istoriju Novog Sada – Bilten Saveznog ministarstva nacionalnih i etničkih zajednica, br. 7, Beograd, str. 27-28. - download


Predavanja:

Prve lekarke - download
(predavanje održano u Društvu za istoriju medicine u Vojvodini u Novom Sadu u novembru 2007).

Politika i prijateljstvo - download
( predavanje održano u Jevrejskoj opštini u Novom Sadu 2007).

O religioznom turizmu - download


Prikazi:

Elizabet Kestli (2005) Gräben und Brücken - download

Pogovor Ane Stolić (2005) u: Gizela Bok, Žena u istoriji Evrope, Klio, Beograd, str. 425-445 (neobjavljeno) - download

Julka Hlapec Đorđević (2004) Jedno dopisivanje-fragment romana, Geca Kon, Beograd (neobjavljeno) - download


vrati se nazad