KANCELARIJA

Adresa: Bulevar vojvode Stepe 107, 21000 Novi Sad
tel: 021 498 858
e-mail: studije@eunet.rs
web: www.zenskestudije.org.rs

Vera Vasic

 

 

 

 

Koordinatorka: prof. dr Vera Vasić

Svenka Savic

 

 

 


Predsednica Skupštine:
profesorka emerita Svenka Savić

U Ženskim studijama su četiri osnovne jedinice:
1. Obrazovne aktivnosti
2. Istraživački projekti
3. Dokumentacioni centar
4. Izdavački program

3. Dokumentacioni centar:
Od osnivanja u ŽSI sakuplja se različit dokumentacioni materijal: knjižni fond (3500), audioteka - edukativni materijal i oral history (300), videoteka - dokumentarni filmovi i snimci javnih tribina (50), fototeka (1720) i veliki broj tekstualnih materijala...