PROMOCIJE

 

Datum

Knjiga

Učesnice / i

Mesto održavanja

26.03. 2001.

 Životne priče starih Romkinja Vojvodine, Svenka Savić sa saradnicama

Ljiljana Pešikan Ljuštanović

KC

07.03. 2002.

Neda, Gordana Stojaković

 Gordana Stojaković

KC

13.05. 2002.

Ventil 021, Vera Vasić sa saradnicama

Vera Vasić i učesnice na projektu: Violeta Morina*, Slavica  Starešina*, Zorica Radić*, Danica Novaković*, Bojana Medić* i Milena Rajić*

KC

15.10. 2003.

 Eržebet Berček ESTER

Svenka Savić, Jelica Rajačić Čapaković, Eva Hoža, Đeze Bordaš

Gradska biblioteka

27.10. 2003.

Životne priče Rusinki, Marija Tot, Veronika Mitro, Irina Hardi Kovačević

Svenka Savić i autorke: Marija Tot, Veronika Mitro, Irina Hardi Kovačević, Slavica Senderak i Karolina Džudžar

KC

20.02. 2004.

55 godina Baletske škole u Novom Sadu, Svenka Savić

Svenka Savić, Olga Malivuk, Vesna Krčmar

Skupština grada

20.10. 2004.

 Pusti ventil Radija 021

Mirjana Kristović, Dejan Pralica i Vera Vasić

FF

20.12. 2005.

 Jazovi i mostovi, Elizabet Kestli

Elizabet Kestli, Gordana Stojaković, Mirjana Jocić, Lidija Dmitrijev, Svenka Savić

FF

01.06. 2006.

Škola romologije

Mirjana Jocić, Milan Matavulj, Veronika Mitro, Svenka Savić

FTN

07.07. 2006.

Životne priče Mađarica u Vojvodini, Svenka Savić i Veronike Mitro

Andrea Peto

FF

12.12. 2006.

Svenka Savić o igri i baletu: Pogled unazad

Relja Dražić, Vesna Krčmar, Lidija Pilipenko, Maja Brukner, Svenka Savić

Gradska biblioteka

06. 03. 2006.

Promocija knjige Romkinje II, Svenke Savić sa saradnicama

Sonja Liht; Maja Brukner

FF

21. 11. 2007.

Životne priče žena u Vojvodini: Hrvatice, Bunjevke, Šokice (1919 - 1955), Svenka Savić sa saradnicama

Mirjana Jocić, Svenka Savić, Tomislav Žigmanov; Maja Brukner

FTN

19. 11. 2008.

Životne priče žena: A što ću ti ja jadna pričat, svenka Savić, Veronika Mitro, Sara Savić i Marijana Čanak

Vesna Miljuš; autorke; izdavač Relja Dražić; Maja Brukner

Skupština grada

 

KC = Kulturni centar
FF = Filozofski fakultet
FTN = Fakultet tehničkih nauka