ZAVRŠENI PROJEKTI

PREGLED PROJEKATA U ŽSI: 1997 - 2008.  

Trajanje

Naziv projekta

Koordinatorka

Donator/ i

1997 -

Ženske studije: alternativni visokoškolski obrazovni program

Svenka Savić

Fond za otvoreno društvo, Beograd

1997 -

Seksizam u medijima

Svenka Savić

Fond za otvoreno društvo, Beograd

1999 – 2002.

Feministička teologija

Svenka Savić

 

1999 -

Znamenite žene Novog Sada

Gordana Stojaković

 

1999 -

Sećanja žena // Oral history

Svenka Savić

 

 

Ejdžizam: iskustva i kreativnost

Svenka Savić

 

 

Mlade Romkinje za stare

Svenka Savić

 

2000.

Više žena u Parlamentu

Svenka Savić

 

2001.

Romkinje: životne priče starih Romkinja u Vojvodini // Romani Women: Oral Histories of Eldely Romani Women in Vojvodina

Svenka Savić

Next Page Foundationa, Sofia, Bulgaria

2001 - 2005.

DICENS: Dokumentaciono – informativni centar

Veronika Mitro

Fond za otvoreno društvo, Beograd

2002.

Adresar ženskih nevladinih organizacija

Veronika Mitro

 

 

Žene i izbori

Slobodanka Markov

 

2003.

Slovakinje - životne priče Slovakinja u Vojvodini

Veronika Mitro

Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad

 

CEDAW Alternativni izveštaj o pravima Romkinja u Vojvodini // CEDAW Shadow Report on the Rights of the Roma Women in Vojvodina

Veronika Mitro

Vlada Velike Britanije, Ambasada u Beogradu

 

Svadbeni običaji kod Roma: životne priče Romkinja

Svenka Savić

Centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd

 

Aktivistkinje u civilnom društvu

Svenka Savić

Fond za razvoj neprofitnog sektora Izvršnog veća AP Vojvodine

2004 -

Škola Romologije

Svenka Savić

 

2004 -

Svenka - jedna biografija

 

Fond za otvoreno društvo, Beograd; EHO, Novi Sad; Friedrich Ebert Stiftung, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad

1.4 -30.9.2005.

Žene i sport na Univerzitetu u Novom Sadu

Branka Protić Gava

 

2005 - 2006.

Životne priče Mađarica u Vojvodini

Svenka Savić i Veronika Mitro

Svetski Savet crkava, Ekumenski ženski fond solidarnosti,Omiš, Hrvatska i Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad

2005 - 2006.

Biografija Sonje Liht

 

Institut za otvoreno društvo, Beograd

2005 - 2007.

Zastupanje interesa žena žrtvi nasilja

Veronika Mitro

Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke, Bratislava, Slovačka

2005 - 2007.

Rodno senzitivni udžbenici i nastavna praksa u regionu Balkana

Svenka Savić

Institut za otvoreno društvo, Beograd

2006.

Interreligijski dijalog: reč nade

Svenka Savić

Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad

2006.

Ženske studije u Valjevu

Svenka Savić

Rekonstrukcija ženski fond, Beograd