NASTAVNI PROGRAMI

Izborni program: 1997 – 2008. | download

Obavezni program: 1997 – 2008. | download


Kurs Ekofeminizam - letnji semestar školske 2007-2008
Finansijska podrška Fond za razvoj neprofitnog sektora APV

Režim studija

EkofeminizamU Udruženju građana Ženske studije i istraživanja od samog početka (1997) insistiramo na interdisciplinarnom, alternativnom, obrazovnom programu za žene i o ženama. Program je alterantivan po odbiru tema o kojima se govori i po načinu na koji se izlažu, a u odnosu na akademske institucionalne programe na fakultetima, institutima i Univerzitetu u celini. Program je alternativan i po tome što uvažava htenja i predloge studentkinja i studenata. Nakon 10 godina postojanja ostaje ova osnovna orijentacija i u 2008. gdini, ali stepeni interdisciplinarnosti i alternativnosti su danas manji u odnosu na ono što se događa u akademskim institucijama, jer se u procesu bolonjskog prestrukturiranja Univerziteta uvode mnoge novine u razne kurseve.

U ovogodišnjem kursu Ekofeminizam ukupno je 30 časova raspoređeno u 4 modula koji se izvode u periodu od 27. februara do 16. juna 2008. kada je dodela sertifikata onim studentkinjama i studentima koji zadovolje pravila studiranja: prisustvo na više od polovine ukupnog broja časova, rad u timu na nekoj od odabranih istraživačkih tema i pisanje završnog rada (uz pomoć mentorke).

Obrazovni rad (predavanja, radionice, tribine) održavaju se jednom nedeljno (sredom) 90 minuta (do sada od 18 do 19,30 sati).

Predlog programa uključuje predavačice iz zemlje i inostranstva (predloženi redosled može biti podloža promenama).

EkofeminizamPredloženi kurs je nov i podrazumeva čitanje literature koju smo objedinili u jednoj skupini, zatim diskusije na tribinama. Studije poseduju veliku biblioteku (ukupno 3000 knjiga, časopisa) na različite teme vezane za rod i ulogu žene u društvu, a na stranim (engleskom, francuskom, ruskom, nemačkom) i našem jeziku. Upisani u kursu imaju mogućnost korišćenja biblioteke.

Studije su do sada izdale 25 naslova vezanih za obrazovni program, knjige su na uvid u Studijama.

Svaki susret je javan (njemu mogu drugi prisustvovati). Neke susrete oglašavamo u štampi pogotovu kad su u pitanju eminentne i poznate predavačice iz sveta.

Predavanja su na srpskogm jeziku, ukoliko su na nekom od stranih jezika organizujemo prevod

Literatura

Sažetak predavanja/radionice


KURS KIBERFEMINIZAM - Letnji semestar 2006/ 2007.

Predavačica: Vesna Dragojlov

Kiberfeminizam

 

 

 


1. Rod i tehnologije – kompjuteri, ukorenjeni stereotipovi; kibernetika i feminizam - download
2. Kiberfeminizam – uvod i definicija - download
3. Važne kiberfeministkinje (Sadie Plant, VNS Matrix, Faith Wilding, Susaana Pasonen, Rosa Braidoti, Shery Turkle) - download
4. Rod i internet – Politički aktivizam - download
5. Strvaranje identiteta na internetu , MUDs i igre na internetu - download
6. Igre na internetu – igre menjanja identiteta
7. Žene korisnice interneta - download
8. Kiberfeminističke umetnice - download
9. Kiborzi: Priroda nasuprot kulturi; postmodernistička tela i matrica- a šta je sa virtualnim organizmima? - download
10. Bilooška etika i kiberfeminizam (Joanna Zylinska: from The Ethics of Cultural Studies - download
11. Ginsburg, F. & Rapp, R. (ed) Conceiving the New World Order-the Global Politics of Reproduction - download
12. Where is Feminism in Cyberfeminizm? - download
13. Terry, J. & Calver, M. (1997), NetworkingWomenandGrrrlswithInformation/CommunicationTehnology: surfing tales of the world wide web New York and London, Routliedge - download
14. Faith Wilding Next Bodies - download
15. The Body, the Screen, and Representations: An Introduction to Theories of Internet Spectatorship - download
16. Halberstarn, J. & Livington, I. (ed) Posthuman Bodies, Indiana Univesity Press - download
17. Making Room for the Body - download