OBRAZOVNI RAD

Nastava u ženskim studijama i istraživanjima odvija se kao visokoškolski (nekada dvogodišnji, a sada jednosemestralni), alternativni i interdisciplinarni obrazovni program. Nastava se realizuje kroz obavezne (predavanja) i izborne aktivnosti (radionice, tribine, ulične aktivističke akcije). Do sada je u Ženskim studijama održano oko 800 nastavnih jedinica fakultetske nastave (što bi iznosilo oko 50 dana neprekidne obrazovne delatnosti).

Dvogodišnji program Ženskih studija odvijao se kroz raznovrsne tematske cikluse: žene i mediji, feministička teologija, teorije roda, feministički pristup književnosti (ginokritika), jezik i rod, feministička ekonomija, ženski pokreti, ljudska prava i nasilje nad ženama, žensko zdravlje, lezbejska egzistencija, nenasilna komunikacija, žene u politici, ženska istorija (životne priče)...

Kao jednosemestralni program,Ženske studije postale su usko specificirane i koncentrisane na produbljivanje jedne odabrane oblasti po generaciji polaznica/ ka (npr. Ekofeminizam u zimskom semestru 2007/ 2008. ili Interkulturalnost i duhovnost u letnjm semestru 2008/ 2009).

Uslov za upis na Ženske studije je da polaznice/ ci imaju najmanje završenu srednju školu. Tokom obrazovnog programa obaveze polaznica/ ka su da aktivno učestvuju na organizovanim predavanjima i u istraživačkim projektima. Na kraju kursa, polaznice/ ci pišu završni istraživački rad na određenu temu pod rukovodstvom odabrane mentorke.

Iskustva dosadašnjih polaznica/ ka pokazuju da se u Ženskim studijama produbljuju saznanja, osvešćuje se rodna uslovljenost i dekonstruišu stereotipi, stiču se svestrani pogledi na društvo u čijim okvirima nije uvek lako mapirati položaj pojedinke/ ca.


Arhiva