VIDEO

EWC - EUROPEAN WOMEN'S COLLEGE
Author - Dragutin Dragan Bećar
Idea/Screenplay - Svenka Savić
Presented by EWC alumnae
Zorana Antonijević
Ankica Dragin
Veronika Mitro
Đerđi Erdeš Kavečan
Sara Savić
Biljana Sikimić
Ana Bu
Svenka Savić
Funded by
RECONSTRUCTION WOMEN'S FUND, Belgrade
WOMEN'S STUDIES & RESEARCH, Novi Sad
Music - We Are The World
Translation from Serbian - Ankica Dragin
Production - Studio ORANGE
Novi Sad, 2 April 2016


EWC - EUROPEAN WOMEN'S COLLEGE by dragutin-becar

Jednake mogućnosti
jul 2013.
ideja – Svenka Savić
autori – Dragutin Dragan Bećar
NUSH i Živeti uspravno
projekat JEDNAKE MOGUĆNOSTI
finansijska podrška
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND

Budućnost rodnih studija
jun 2014.
ideja – Svenka Savić
autor - Dragutin Dragan Bećar
finansijska podrška
UNIVERZITET U NOVOM SADU
CENTAR ZA RODNE STUDIJE

Romske studentkinje profesorki Svenki Savić u čast povodom 75 godina života i 50 godina rada
Novi Sad, 16. jun 2015. godine
autor: Dragutin Dragan Bećar, tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola
podrška:
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND, Beograd
UNIVERZITET U NOVOM SADU
ŠKOLA ROMOLOGIJE
ŽENSKE STUDIJE I ISTRAŽIVANJA, Novi Sad
muzika: Olivera Katarina - Djelem, Djelem

Osma škola Romologije
mart 2012.
autor: Dragutin Dragan Bećar, Una Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Sedma škola Romologije
februar 2011.
autor: Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Šesta škola Romologije
mart 2010.
autor: Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Peta škola Romologije
januar 2009.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Svenka Savić - 1. deo
dokumentarni film o prof. dr Svenki Savić
Ženske studije i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“
mart 2010.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Svenka Savić - 2. deo
dokumentarni film o prof. dr Svenki Savić
Ženske studije i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“
mart 2010.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Svenka Savić - 3. deo
dokumentarni film o prof. dr Svenki Savić
Ženske studije i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“
mart 2010.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Rod i jezik - Prvi deo
jul 2009.
autori – Smilja Grujić Batinić, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković, Olgica Juhas
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Rod i jezik - Drugi deo
jul 2009.
autori – Smilja Grujić Batinić, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković, Olgica Juhas
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola


Škola romologije
januar 2009.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola


The School of Romology
januar 2009.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Olgica Juhas
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola