Video galerija

Author - DRAGUTIN DRAGAN BEĆAR
Idea/Screenplay - SVENKA SAVIĆ
Presented by EWC alumnae
ZORANA ANTONIJEVIĆ, ANKICA DRAGIN, VERONIKA MITRO, ĐERĐI ERDEŠ KAVEČAN, SARA SAVIĆ, BILJANA SIKIMIĆ, ANA BU, SVENKA SAVIĆ
Funded by
RECONSTRUCTION WOMEN'S FUND, Belgrade
WOMEN'S STUDIES & RESEARCH, Novi Sad
Music - We Are The World
Translation from Serbian - ANKICA DRAGIN
Production - Studio ORANGE
Novi Sad, 2 April 2016

Novi Sad, 16. jun 2015. godine
autor: Dragutin Dragan Bećar, tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola
podrška:
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND, Beograd
UNIVERZITET U NOVOM SADU
ŠKOLA ROMOLOGIJE
ŽENSKE STUDIJE I ISTRAŽIVANJA, Novi Sad
muzika: Olivera Katarina - Djelem, Djelem

jun 2014.
ideja – Svenka Savić
autor - Dragutin Dragan Bećar
finansijska podrška
UNIVERZITET U NOVOM SADU
CENTAR ZA RODNE STUDIJE

jul 2013.
ideja – Svenka Savić
autori – Dragutin Dragan Bećar
NUSH i Živeti uspravno
projekat JEDNAKE MOGUĆNOSTI
finansijska podrška
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND