Tatjana Radojević, diplomirala na Ekonomskom fakultetu UNS (smer informatika). Završila je dvogodišnji obrazovni program „Ženske studije i istraživanja“, učešćem u projektu “Ka rodnom budžetiranju: vodič”, sa objavljenim radom “Prezentacija metoda rodno osetljive analize budžeta” (ur. Tatjane Đurić-Kuzmanović). Stepen master rodnih studija stekla je na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, odbranivši master rad pod nazivom “Analiza potrošnje domaćinstava starijih žena u Novom Sadu” (mentorka Slobodanke Markov).