Prvi broj Biltena projekta „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?” koji realizuju Ženske studije i istraživanja uz podršku Ekumenske inicijative žena možete videti ovde