Neda Božinović je rođena u selu Topolo kraj Dubrovnika, osnovnu školu je završila u Stonu, srednju (gimnaziju) u Kotoru, a Pravni fakultet UB u Beogradu, 1939. Kasnih tridesetih godina bila je aktivna u studentskom i ženskom pokretu, a tokom Drugog svetskog rata antifašistička borkinja, aktivna u Antifašističkom frontu žena, kao i u Narodnooslobodilačkoj borbi. Posle rata bila je poslanica u Saveznoj skupštini, i sudijka Ustavnog suda, da bi se 1974. povukla iz političkog života. Tokom rata u Jugoslaviji, bila je aktivistkinja Centra za antiratnu akciju, aktivistkinja i jedna od osnivačica Žena u crnom.
Autorka je brošure Položaj žena u FNU (1953), knjige Žensko pitanje u Srbiji u 19. i 20. veku (1996), brojnih eseja o rodu, nacionalizmu, militarizmu.
 
Feminizam je jedna od najvažnijih revolucija u XX veku. Mi imamo obavezu da prenosimo jedna drugoj, i misao i akcije žena koje su otvarale prostore ženske slobode i autonomije. Nerviraju me žene koje kažu „nisam feministkinja, sve što sam postigla, postigla sam svojim radom", neću da sporim da je u njihovom nastojanju bilo mnogo radi i aktivnosti, ali ne mogu one tako lako da pređu preko generacija žena koje su žrtvovale i školu i profesiju da bi učinile nešto za žene. (2000)
 
Bez obzira kojoj strani pripadali, bilo da su čuvari ognjišta ili agresori, i jedni i drugi vojnici ruše. (1993)
 
Ja, žena sa iskustvom iz oružanog sukoba, biram nenasilje. Nenasilje nije kukavičluk. Ono je jednostavno najbolje za današnje vreme.
 
Pamtimo NEDU - partizanku, borkinju za mir i ženska prava, hrabru ženu, solidarnu drugaricu...
 
Centar za ženske studije i istraživanja, Novi Sad i Žene u crnom, Beograd