3.11.2021Svenka Savić je prisustvovala sastanku koji je u Novom Sadu (u hotelu Park) orgnaizovao Helsinški odbor za ljudska prava s ciljem da se napiše alternativna strategija kulturnog razvoja u Srbiji do 2030. godine i ponudi javnosti na uvid.