Vera Smiljanić (1923 -2021)

Redovna profesorka Razvojne psihologije na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i višegodišnja direktorka Instituta za psihologiju (tokom sedam godina).

Objavila je brojne istraživačke radove iz razvojne psihologije (interpersonalni odnosi, levorukost, dečji humor i smeh), zatim polnih razlika i starosti, što ostaje kao udžbenički tekst u knjigama: Psihologija starenja, Polne razlike, Razvojna psihologija, a u rukopisu je i tekst "Psihoanalitičke i psihološke teorije o ženi" (2014). Iz Pogovora tog rukopisa je njeno lično iskustvo sa pravljenjem teksta: „Čitajući moj rukopis Nikola Rot je na marginama beležio primedbe. Na jednom mestu je napisao „Ovo nema smisla“. To je mesto na kome sam ja uz teoriju Lorensa Kolberga napisala da bi bilo interesantno pozabaviti se biografijama tvoraca teorija o ženama. Ovde sam mislila u prvom redu na tvorce seksističkih teorija, misleći da bi se u tim biografijama moglo naći objašnjenje njihove konerzvativnosti i predrasuda o ženama. Ovde sam mislila na njihov pogled na svet, kao i na njihove lične, intimne biografije. I tada sam mislila, a i sad mislim da to ima smisla“.

Bila je jedna od prvih predavačica u Centru za ženske studije u Beogradu gde je predavala problematiku polnih i rodnih razlika. Ona je utemeljila tu vrtstu istraživanja i u institucionalnom i alternativnom interdisciplinarnom prostoru.

Bila je poštovana mentorka mnogobrojnim studentkinjama i studentima u izradi diplomskih posebno doktorskih radova. Odlikovala se izrazitim kritičkim mišljenjem koje je negovala i kod svojih  studentkinja i studenata. Bila je primer profesorke koja drži do svojih moralnih uverenja i integriteta profesorke univezriteta.

Imala sam čast da mi bude mentorka u izradi dotorske disertaicje (Razvoj govora kod blizanaca i neblizanaca, 1977), Nakon odlaska u penziju nastavile smo saradnju i prijateljski dijalog.

Dobila je Orden rada sa crvenom zastavom FNRJ, Oktobarsku nagradu, Nagradu dr Borislava Stevanovića, Plaketu Kolarčevog narodnog univerziteta, Zahvalnicu Udruženja psihologa Srbije.

Sa unukom Vidom Stambolovićem objavila je sedam knjiga viceva za decu "Da pukneš od smeha" u Kreativnom centru.

 

Svenka Savić Novi Sad 4.11.2021.