Međunarodni dan žena i devojaka u nauci obeležen je na Univerzitetu u Novom Sadu 11. februara 2022. godine, u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost UNS-a.

Obeležavanje Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci na UNS-u obuhvatio je dva događaja koja su priređena u Rektoratu Univerziteta: promociju knjige „Naučnice u društvu“ u izdanju Etnografskog instituta SANU, kao i studentsko umrežavanje i predstavljanje studentskih organizacija na Univerzitetu u Novom Sadu koje imaju ženske ogranke.

Na promociji knjige „Naučnice u društvu“, u izdanju Etnografskog instituta SANU, učestvovale su doc. dr Karolina Lendak-Kabok, rukovoditeljka Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja UNS (UCIMSI) i članica Odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta, prof. dr Svenka Savić, profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu i dr Sanja Kojić Mladenov, muzejska savetnica u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.

U uvodnom delu skupa, doc. dr Karolina Lendak-Kabok dala je kraći osvrt na Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, kao značajan datum koji se obeležava širom sveta, nakon što je krajem 2015. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju o njegovom proglašenju.

U nastavku razgovora, profesorka emerita dr Svenka Savić govorila je o važnosti teme naučnica, kao i o nekoliko poslednjih značajnih izdanja i aktivnosti koje su organizovane u Srbiji na temu naučnica u društvu. Među njima je i izdanje Etnografskog instituta SANU iz 2020. godine pod nazivom „Naučnice u društvu“, urednica Lade Stevanović, Mladene Prelić i Miroslave Lukić Krstanović. Reč je zborniku radova sa konferencije održane od 11. do 13. februara 2020. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu. Ovo izdanje predstavlja jedan od rezultata projekta „Položaj naučnica u društvu i na tržištu rada u Srbiji“ Etnografskog instituta SANU, koji je podržan u okviru Programa participacije UNESKO-a 2018/2019.

Pored toga, na promociji knjige govorila je dr Sanja Kojić Mladenov, muzejska savetnica u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koja je detaljnije predstavila svoj članak objavljen u ovoj knjizi, sa posebnim osvrtom na odnos umetnosti i nauke.

Promociju zbornika „Naučnice u društvu“ zajednički su organizovali UCIMSI i Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ Novi Sad, a tokom skupa prikazan je i video zapis „Naučnice u društvu: značajne, a nevidljive“.

U nastavku manifestacije, istog dana održana je i prezentacija studentskih organizacija koje imaju ženske ogranke: ESTIEM, AIESEC, EESTEC i FUTURE FEMALES, sa ciljem međusobnog upoznavanja i bližeg povezivanja studenata i studentkinja u okviru aktivnosti od zajedničkog interesa. Moderatori ovog segmenta bili su doc. dr Karolina Lendak Kabok i Vladimir Todorović, članovi Odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta.

Glavni cilj obeležavanja Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci na Univerzitetu u u Novom Sadu je podizanje svesti o tome da naučni i tehnološki razvoj može biti dostignut kada žene i devojke postanu tvorci i lideri naučno-tehnoloških inovacija. Tim povodom, organizatori manifestacije su pozvali da se trajno zanemare stereotipi, podrži rodna ravnopravnost i ne dozvoli da žene i devojke budu diskriminisane i sprečene da se bave naukom.

Obeležavanje Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci na UNS-u jedna je u nizu aktivnosti utvrđenih Planom za postizanje rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Novom Sadu.

_________________________

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci obeležava se širom sveta 11. februara svake godine. Ideja za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci potekla je od Komisije Ujedinjenih nacija za status žena. Na 55. zasedanju ove Komisije, 14. marta 2011. godine, usvojen je izveštaj sa zaključcima o pristupu i učešću žena i djevojaka u obrazovanju, nauci i tehnologiji, kao i o promovisanju ravnopravnog položaja zapošljavanju žena i uslovima rada u ovim oblastima.

Decembra 2013. godine Generalna skupština UN usvojila je rezoluciju o nauci, tehnologiji i inovacijama u kojoj je navedeno da je puna i jednaka dostupnost i učešće u nauci, tehnologiji i inovacijama za žene i djevojčice svih uzrasta imperativ za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojaka u ovim oblastima. Dve godine kasnije, 22. decembra 2015. godine, na zasedanju Generalne skupštine UN usvojena je rezolucija kojom je 11. februar proglašen za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci.

Globalno, žene su i dalje manje plaćene, ređe napreduju, dobijaju manje projekata i češće napuštaju karijeru u nauci od muškaraca koji su jednako kvalifikovani. Prema podacima UNESKO-a (2014-2016) samo oko 30% devojaka bira studije u oblasti STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika). Prema globalnim statistikama vrlo mali broji devojaka studira informaciono-komunikacione tehnologije (3%), prirodne nauke, matematiku i statistiku (5%) i inženjerstvo (8%). Smatra se da su glavni razlozi da ovoliko mali broj devojaka bira STEM studije ustaljeni stereotipi koji devojke udaljavaju od ovih oblasti.

Ovaj međunarodni dan ima za cilj da podstakne više žena i devojaka da se posvete karijeri u STEM naukama. Slično, ako ne i mnogo teže, kao i u drugim oblastima one su i u nauci stigle do izuzetno važnih rezultata i otkrića – otkrile su pulsare, pronašle prve dokaze za tamnu materiju, među prvima istraživale radioaktivnost, nuklearnu fisiju, matematiku, napisale prvi kompjuterski program, pronašle prvi bag (bubu) i još mnogo toga.

Izvor: https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-c/rodna-ravnopravnost/7653-dan-zene-u-nauci