Edukativni visokoškolski obrazovni program:

„ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA“, SUBOTICA

 

Govore

 

Staša Zajović

Ženska mirovna politika

 

Margareta Bašaragin

Antifašistkinje Subotice nekada

 

 Moderira

Margareta Bašaragin

 

subota, 25. jun 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: 

https://us06web.zoom.us/j/82096738872?pwd=czRyUTh4NVplbU1lV1o4KzU0alFqdz09

                            

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Staša Zajović, jedna od osnivačica feminističko-pacifističke grupe Žene u crnom (ŽUC) 1991. Organizatorka i učesnica brojnih antimilitarističkih, mirovnih, feminističkih manifestacija, kampanja, mreža, koalicija, konferencija, skupova, seminara. Pokretačica i koordinatorka edukativnih programa usmerenih na mir, pomirenje, solidarnost, feministički pristup pravdi.

Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.