Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Dr Jasminka Dulić

Dimenzije patrijarhalizma

Dr Margareta Bašaragin

Znamenite Subotičanke

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 2. jul 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/83937885010?pwd=ZnFMUnVjVUJJajBQTnozbWJZbnhpdz09

 

                                          Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.