Udruženje "Ženske studije i istraživanja” u Novom Sadu obeležava 25 godina postojanja u 2022. godini.

Video zapis „Ženske studije posle 25 godina“ (autor Dragutin Dragan Bećar i po ideji Svenke Savić) za cilj ima čuvanje sećanja na obnovljenu praksu održavanja Ženskih studija u Subotici, nakon 25 godina od prvih predavanja (1997). Otuda je scenario zamišljen kao povezivanje kontinuiteta onoga što je bilo sa onim što je upravo ostvareno u 2022. godini ponovo u Subotici (21. maj - 9.jul 2022).

Čine ga izjave onih koje su u procesu neposredno učestvovale: predavačice i polaznice sa naglaskom na program Ženskih studija koji uvažava lokalni kontekst višejezične, višekonfesionale i višenacionalne Subotice sa osnovnim pravcem razvoja ženskih i rodnih studija u svetu i u Srbiji danas.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

Dostupan na: https://www.dailymotion.com/video/k6ciChUt1RcNcgyal0m