Tribina o upotrebi rodno osetljivog jezika

TV Bečej • Zorana Ljubojev • 27. oktobar 2022. • 11:53 • 

Tribina o upotrebi rodno osetljivog jezika

 

Savet za rodnu ravnopravnost opštine Bečej organizovao je tribinu na temu značaja upotrebe rodno osetljivog jezika u službenoj i javnoj upotrebi, u skladu sa odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnost.

O ovoj temi kao načinu postizanja ravnopravnosti žena i muškaraca, govorile su profesorka emerita Svenka Savić iz udruženja “Ženske studije i istraživanja” i naša sugrađanka dr Žarka Svirčev.

Aktuelna društvena i kulturološka situacija ukazuje na vrlo snažne otpore upotrebe rodno senzitivnog jezika, a među najčešćim prigovorima se može čuti da je rodno osetljivi jezik „novotarija“ sa Zapada.

Tribini su prisustvovali učenici srednjih škola, službenici lokalne samouprave i zainteresovani građani. Učesnici su dobili vodič za rodno osetljiv jezik sa osnovim uputstvima primene.