U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 10. decembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su tri predavanja, a povodom zatvaranja kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i obeležavanje dana donošenja Deklracije o ljudskim prvima (1948).

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, je u predavanju "Jedan sasvim drugi svet: umeće slamarki i njihova borba za afirmaciju ženskog narodnog stvaralaštva" ukazala na ključne tačke razvoja slamarstva kao umetnosti (umetničkog zanata) žena uz elemente rodnih obeležja.

Dr Margareta Bašaragin, lingvistkinja, je predavanjem "Antifašistkinje Subotice nekada" pokazala moguće načine čuvanja sećanja na mirovno i antifašističko delovanje Subotičanki i njihovu borbu za dostizanje punih prava, a na osnovu knjige Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke i afežeovke (Fut. publ. i ŽSI, N. Sad, 2021).

Radmila Zećirović, koordinatorka za romska pitanja u Opštini Novi Sad, je u predavanju "Romska ženska mreža Republike Srbije" iznela osnovne podatke o formiranju i širenju mreže, kao i osnovne probleme sa kojima se mreža Romkinja suočava.

M. Bašaragin

M. Dokmanović, I. Miučić, A. Pecka, D. Mrkić, E. Stanić, D. Ćupurdija,

M. Bašaragin

Foto: M. Bašaragin