Udruženje "Ženske studije i istraživanja, Novi Sad ostvarilo je sasradnju sa udruženjem „Jevrejska digitalna biblioteka“ (JDB) za digitalizaciju i postavljanje knjiga koje se odnose na jevrejsko nasleđe i tradiciju.

U pitanju su sledeće knjige:

Znamenite Jevrejke Subotice (M. Bašaragin, Futura publikacije i ŽSI, N. Sad, 2020)

https://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/2427 

JDB je osnovana radi prikupljanja, predstavljanja, afirmisanja i očuvanja opšteg jevrejskog verskog i svetovnog nasleđa, kulture, tradicije, književnog stvaralaštva, istorije, jezika i posebno promovisanja različite bibliotečke građe i literature o Holokaustu.
JDB je započela sa procesom digitalizacije i unošenja u bazu podataka građe koju čine knjige, katalozi, stručni radovi, audio i video građa i druga izdanja brojnih
izdavača i autora, a koja se odnosi na jevrejske sadržaje (https://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=book )