Edukativni visokoškolski program:

„ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

Tatjana Latinović

Ženski štrajk

Dr Mirjana Dokmanović i dr Jasminka Dulić

Promocija knjiga

Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: ženske studije u Subotici,

 prir. Margareta Bašaragin, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 2023.

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 11. novembar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

Pristup predavanjima je slobodan.

Tatjana Latinović predsednica Islandskog udruženja za ženska prava (Icelandic Women's Rights association, Kvenrettindafelag Islands, 2019-), jedna od osnivačica Organizacije stranih žena na Islandu (W.O.M.E.N, 2003-); članica Imigracionog saveta na Islandu (2017-2021). Diplomirala je nemački i engleski jezik na Sveučilištu Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku (1992) i islandski jezik na Islandskom univerzitetu u Rejkjaviku (1998). Prevodi književna dela islandskih autorki na srpski i hrvatski. Dobitnica Viteškog krsta Ordena sokola (Knight's Cross of The Order of the Falcon) predsednice Islanda (2019) i nagrade Humanistkinja godine (Humanist of the Year Award) (2007). Živi i radi  u Rejkjaviku (1994).

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd