Svečanost u povodu završetka četvrtog ciklusa alternativnog visokoškolskog interdisciplinarnog obrazovnog programa ženskih studija pod nazivom "Ženske studije 2023 Subotica" održana je 16. decembra 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajhl Ferenca 5).

Tom prilikom podelile smo sertifikate polaznicama i polazniku koje su uspešno završile program i snimale video-zapis o realizovanom programu uz učešće polaznica, predavačica i koordinatorki.

Zahvaljujemo se Savremenoj galeriji Subotica na saradnji u čijem prostoru se odvijao program, svim predavačima/cama, polaznicama, gošćama i publici, Rekonstrukciji ženski fond, Beograd na finansijskoj podršci.

M. Bašaragin

T. Kiš Čegar, O. Čegar, M. Dokmanović, R. Biber, T. Janković, M. Bašaragin, M. Rakočević Cvijanov, V. Aladžić, I. Balažević, R. Rac, S. Simeunović, D. Kašaš

Foto: dokumentacija ŽSI.