Publikacija o aktivnostima i rezultatima alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici (oktobar-decembar 2023), četvrti ciklus, koje je realizovalo Udruženje "Ženske studije i i istraživanja" Novi Sad (ŽSI), podružnica u Subotici "Ženske studije 2023. u Subotici". Priredila ju je Margareta Bašaragin, a suizdavaštvo ŽSI i Futura publikacije, Novi Sad.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd.

Broušura je dostupna ovde.