U okviru petog ciklusa alternativnog interdisciplinarnog visokoškolskog i obrazovnog programa "Ženske studije 2024. Subotica" u subotu 29. juna 2024. u prostoru Savremne galerije Subotica i onlajn održana su poslednja predavanja.

Dejan Mrkić imao je izlaganje "Dr Marcela Jagić (1901-1990) – prva rendgenološkinja u Subotici i Jugoslaviji" o znamenitoj subotičkoj lekarki koja je organizovala prvu radiološku službu u subotičkoj bolnici a zajedno sa Katom Poljaković osnivala Ženski pokret između dva svetska rata.

Margareta Bašaragin održala je predvanje "Upotreba rodno osetljivog jezika na primeru uputstava za tehničku pripremu rukopisa u institucijama u Srbiji danas" sa ciljem da analizira upotrebu ROJ u odabranim uputstvima za tehničku pripremu rukopisa za domaće naučne časopise iz društveno-humanističkih nauka (ukupno 8) i formular za recenziranje (3) u skladu zahtevom afirmacije i veće vidljivosti naučnica u Srbiji danas te ponudi preporuke kako bi doprinela proceni stepena praktične primene zakonske regulative u neposrednoj praksi danas kod nas.

Moderirala je M. Bašaragin

Foto: dokumentacija ŽSI