Promocija je održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu.