Projekat „Evropsko žensko sećanje“ je podržan od strane Evropske komisije kroz program Evropa za građane - Evropsko sećanje, a nosilac projekta je Arhiv Vojvodine u saradnji sa Fondacijom ”Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture”.

Ideja projekta je istraživanje i prezentacija arhivske građe i dokumenata u vezi sa istorijom Pokreta za oslobođenje žena u Evropi (Women's Liberation Movement).

Istraživanje će biti realizovano u saradnji sa organizacijama iz Srbije i 9 partnerskih država: Slovenije, Italije, Crne Gore, Nemačke, Grčke, Holandije, Albanije, Francuske, Poljske.

Namera projekta je obeležavanje važnih, ali nedovoljno poznatih žena i različitih istorijskih prekretnica i promene u ženskim političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima.

Pokret za oslobođenje žena predstavlja kolektivnu borbu za jednakost koja je započela krajem 1960-ih i nastavila se tokom 1980-ih. Očekivani rezultat projekta je velika završna izložba u javnom prostoru koja će biti otvorena u okviru programa Novi Sad 2022, a zatim putovati kroz partnerske gradove.

U okviru projekta „Evropsko žensko sećanje“ planirano je ukupno 6 međunarodnih aktivnosti. Jedan pripremni sastanak, 4 radionice i završna međunarodna konferencija.

Cilj pripremnog sastanka je upoznavanje i izgradnja tima među partnerima, kao i koordinacija i jasno definisanje metodologije i planiranih zadataka i aktivnosti.

Cilj radionica je kreiranje koncepta i materijala za završnu interaktivnu izložbu koja se sastoji od dokumenata, fotografija, tekstova, artefakata, članaka, video materijala, umetničkih dela.

Svaka radionica biće posvećena jednoj od 4 teme:

Žene i mir - žene žrtve ratova, ženski mirovni pokreti i istorija ženskih političkih prava

Žene i rad - istorija ženskih ekonomskih i radnih prava.

Žene i kultura - istorija ženske kulture, umetnosti i društvene teorije.

Žene i sloboda - istorija ženskih socijalnih prava.

Završna konferencija biće posvećena temi ”Nasleđe Pokreta za oslobođenje žena”.