Knjige koje nisu izdanja ŽSI

Semantičko-derivaciona analiza žargonizama sa arhisemom čovek

Zorica Knežević

(2010)

download

 

Urednice: Jasenka Kodrnja,
Svenka Savić, Svetlana Slapšak

(2010)

Prikaz zbornika:
Zorana Šijački, Prikaz zbornika radova Kultura, drugi, žene

 

Vesna Jarić i Nadežda Radović

(2010)

download