Slobodanka Markov sa studentkinjama Ženskih studija

(2001)