Ana Bu diplomirala je na Odseku za germanistiku na Filozofskom fakultetu UNS. Autorka i realizatorka akreditovane obuke za interkulturalno učenje i nastavu. Dobitnica godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova Izvršnog veća AP Vojvodine za 2006. godinu.