Horak Alisa studirala medicinski fakultet, radi na Novosadskom Otvorenom Univerzitetu - Centra za kulturu (1998). Pored interesovanja za prava žena aktivno se bavi umetnošću.