Tatjana Perićdiplomirala na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta UNS, doktorantkinja ACIMSI Centra za rodne studije UNS. Ekspertizu u pravima manjina i naročito pravima Romkinja i Roma u Evropskom centru za romska prava iz Budimpešte. Autorka je niza članaka i izveštaja o ljudskim pravima u jugoistočnoj Evropi i urednica nekoliko međunarodnih publikacija na tu temu.