Svenka Savić, redovna profesorka Psiholingvistike na Odseku za srpski jezik i lingvistiku, profesorka emeritus Univerziteta u Novom Sadu (2010), napisala preko 500 različitih tekstova iz nekoliko interdisciplina: Lingvistike, Feminisičke lingvistike, Feminističke teologije, Romologije, Ženskih studija i Rodnih tudija. Posebno polje interesovanja je igra i balet.