Ljubica Šugić diplomirala na Odseku za Sociologiju Filozofskog fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena u Baletu Srpskog narodnog pozorištu - Balet na poslovima administracije i organizacije.