Dubravka Valić Nedeljković redovna profesorka (u penziji) na Žurnalistici Filozofskog fakulteta UNS: Diplomirala na Odseku za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta UNS, magistrirala na Odseku masovne komunikacije na Fakultetu političkih nauka UB, doktorirala na Filozofskom fakultetu UNS odbranivši disertaciju „Pragmatičke osobine intervjua ostvarenih na radiju“ (mentorka Svenka Savić). Oblasti istraživanja: mediji i multikulturalizam.