Vera Vasić, redovna profesorka (u penziji) Sintakse standardnog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i dugogodišnja aktivna saradnica projekata Psiholingvistička istraživanja i Standardni srpski jezik. Objavila je četiri knjige i pedesetak radova iz oblasti lingvistike, srbistike i leksikologije.