Miloš Pankov, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS, odbravniši rad na temu „Diskurs analiza medijskog izveštavanja o lokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od 1991. do 1995. godine“ (mentorka Svenka Savić), objavljeno u knjizi Diskurs ratnog izveštavanja (2019).