U Jugoslaviji su tokom poslednje decenije osnovane ženske studije u različitim gradovima:
- u Beogradu 1992.
- u Novom Sadu, Nisu i Subotici u 1997.

U Novom Sadu je avgusta 2001. godine, na inicijativu Ženskih studija u Novom Sadu, održan I sastanak Mreže ženskih studija Jugoslavije na kojem su prisustvovale predstavnice iz već registrovanih ženskih studija: iz Beograda, N. Sada, Subotice, (iz Niša nisu), zatim iz onih u kojima se odvijaju eksperimentalni programi: Sarajevo, ili će potencijalno početi rad: Kotor, (iz Užica su bile pozvane).
Na tom sastanku su se sve organizacije upoznale, razmenjale informacije i dogovorile za sledeći sasatnak u Beogradu.

U Beogradu je 2. februara 2002, u organizaciji Ženskih studija, održan II sastanak na kojem su bile predstavnice iz svih navedenih organizacija (sem Sarajeva) pa su se predstavnice dogovorile o međusobnoj saradnji i informisanju: razmeni predavačica, knjiga, delimično studentkinja. Zatim o mogućnosti uključivanja na univerzitet, odnosno akreditaciju postojećih programa...

Dogovoreno je da kao vid postojanja mreže organizuju dvonedeljnu Letnju školu ženskih studija u Kotoru (septembra 2002), na kojoj bi se senzibilizirali mlađi nastavnici iz domena društvenih i humanističkih nauka za pitanja rodnosti u nastavi onih predmeta i disciplina koje inače predaju.

Za izradu predloga i fizionomije Škole zadužene su Svenka Savić i Ljupka Kovačević iz Kotora.

Predvidjen je sledeći sastanak u Subotici maja 2002.