Novi Sad, 27. aprila 2002. prostorije HCIT, Vojvođanskih brigada 17, 11.00 - 13.00
Zapisnik sačinila: Veronika Mitro, Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
U konačnom uobličavanju zapisnika sarađivale: Svenka Savić (Ženske studije i istraživanja, Novi Sad) i Marija Gajicki (Vojvođanka, Novi Sad)

Sastanak je otvorila Marija Gajicki, pozdravila sve prisutne, i napomenula da će u narednom periodu "Vojvođanka" koordinirati radom mreže.
Sastanak mreže ženskih organizacija u Novom Sadu i Vojvodini vodile su: Marija Gajicki (Vojvođanka, Novi Sad) i Svenka Savić (Ženske studije i istraživanja, Novi Sad).

Na početku sastanka zamoljene su sve prisutne predstavnice organizacija da se predstave.
Sastanku su prisustvovale predstavnice sledećih organizacija: Ženske studije i istraživanja "Mileva Marić Ajnštajn", Dokumentaciono informacionog centra, Vojvođanke - Regionalne ženske incijative, Novosadskog ženskog centra, Ženskog Aktivnog Društva - ŽAD, Asocijacije poslovnih žena - PAŽ, EVA - Energija, Vizija, Akcija, Psihofon - MILA (Novi Sad) i Zrenjaninski edukativni centar, SOS telefona, IVA (Zrenjanin), Ženska Alternativna Radionica - ŽAR (Kikinda), Femina creativa (Subotica) i Žensko ekološko društvo (Bačko Novo Selo).

Cilj sastanka je bio da ženske organizacije u Novom Sadu, uz prisustvo gošći iz drugih ženskih organizacija sa teritorije Vojvodine, razmotre oblike saradnje kao osmišljenog rada u učvršćivanju mreže ženskih organizacija u regionu.

Svenka Savić - Podsetila je prisutne da ženska mreža podrazumeva nekoliko formi saradnje: sastajanje predstavnica organizacija u dogovorenom intervalu, kontinuiranu razmenu informacija i konkretne zajedničke aktivnosti. Podsetila je da postoji mreže ženskih studija u Jugoslaviji (Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš), a eksperimentalni programi u 2002. godini u Čačku i Kotoru. Takva mreža postoji i na nivou zemalja bivše Jugoslavije i u Zagrebu je (19.04.2002) održan sastanak takve mreže s osnovnom temom «Ženske studije na univerzitet». Cilj sastanka mreže ženskih studija bio je da se obrazovni programi institucionalizuju. Na sastanak nisu došle predstavnice univerziteta i vlasti (ministarstava). Zaključak sastanka u Zagrebu je da će se ženske studije institucionalizovati i postati deo akademskih studija u Splitu i Zadru, ali ne i u Zagrebu.
Za mrežu ženskih studija u Jugoslaviji ovo iskustvo može poslužiti kao inicijativa da se održi okrugli sto i prodiskutuju pitanja institucionalizacije ženskih studija, kao i upotreba nekih konkretnih termina (kao što su: 'ženski', 'rodni' i 'mainstreaming'), da se definišu aktivnosti koje, organizacije koje su članice mreže ženskih organizacija u Vojvodini, mogu doprineti lobiranju za akademski proboj ženskih studija na univerzitet.

Marija Gajicki - U prethodnom periodu do decembra 2001. na inicijativu Ženskih studija i istraživanja iz Novog Sada, organizovale smo nekoliko sastanaka na kojima smo se dogovorile da zajednički delujemo kako bismo podstakle bolju međusobnu saradnju i informisanost i angažovale se aktivno u procesima demokratizacije našeg društva. Posle prvog inicijalnog sastanka mreže ženskih NVO u Novom Sadu, naizmenično su organizovana tri sastanka, kojima su koordinirale Ženske studije i istraživanja i Vojvođanka, sa namerom da se redovno održavaju sastanci i osmisli zajednička aktivnost članica ženske mreže u gradu povodom 8. marta - Međunarodnog praznika žena. Tokom ovih sastanaka formulisan je projekat pod nazivom "Učinimo vidljivim ženske potencijale u nevladinom sketoru", koji je dobio finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo - Jugoslavija. Iskustva vezana za realizaciju prve faze ovog projekta, koji traje od 1. marta do 31. maja 2002. godine, pozitivna su, a sve planirane aktivnosti u okviru programa "Ženski ritam grada", u periodu od 7. do 9. marta 2002. godine, imale su dobar prijem i u javnosti i u štampanim i elektronskim medijima.
U narednom periodu nameravamo da nastavimo sa organizovanjem zajedničkih aktivnosti na svim nivoima - od deljenja materijala do organizovanja javnih manifestacija i realizovanja zajedničkih projekata, kako u Novom Sadu, tako i u drugim gradovima u Vojvodini.
U okviru druge faze projekta "Učinimo vidljivim ženske potencijale u nevladinom sektoru", planirano je održavanje 4 zajedničke radionice za članice ženske mreže u Novom Sadu. S obzirom, da postoji mogućnost da se pokrije deo putnih troškova i za zainteresovane članice ženskih NVO iz drugih gradova u Vojvodini, predlažemo da u programu radionica učestvuje najviše 6 članica ženskih NVO iz drugih centara. Ovaj projekat predstavlja naš zajednički doprinos jačanju mreže na nivou grada i može poslužiti kao jedan od primera kako bi ženske NVO mogle da sarađujemo i na regionalnom nivou, naročito u Vojvodini.

Svenka Savić, Ženske studije i istraživanja, Novi Sad - Pozvala je sve prisutne da iznesu svoje viđenje dosadašnje saradnje i predloge za dalju saradnju.
Danica Todorov, PAŽ - Kako doći do novca bez donatora?
Biljana Iličić, ŽAR, Kikinda - Bilo bi dobro da imamo razmenu elektronskim putem, da svako prosleđuje informaciju drugima.
Jasmina Savić, EVA, Novi Sad - Podržava ideju o redovnom elektronskom komuniciranju između članica mreže.
Marija Gajicki, Vojvođanka, Novi Sad - Razmena informacija je neophodna da bismo uspešno dalje sarađivale i jačale našu mrežu.
Olgica Bašić Pavković, Femina creativa, Subotica - Da se udružimo i pokušamo da dobijemo donaciju od naše vlade kao što su to Slovenke uspele - izgradile su mrežu koja je podržana od slovenačke vlade.

Svenka Savić - podseća da je Pokrajinsko ministarstvo za ženska pitanja dodelilo sredstva nekim ženskim organizacijama i da je ministarka (javno) izjavila da će se ta praksa nastaviti.

Marija Gajicki - Svakako da svaka pojedinačna organizacija treba da traži sredstva za svoje samostalne projekte, ali treba da se organizujemo i tražimo sredstva i za zajedničke projekte mreže ženskih organizacija u Vojvodini.

Ženske studije - Dokumentaciono informativni centar Ženskih studija u Novom Sadu sistematizovaće podatke o organizacijama u Vojvodini i one će biti dostupne na web stranici Studija. Web stranica Studija takođe može služiti kao oblik međuorganizacijskog informisanja.

Rajna Božić,MILA, Novi Sad - Centar za razvoj neprofitnog sektora u Novom Sadu, u ulici Zlatne grede, poseduje mnoge korisne informacije za ženske NVO. Izvršno veće AP Vojvodine ima štampariju i moguće je da Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, i Jelica Rajačić Čapaković, mogu podržati štampanje nekih naših publikacija bez novčane nadoknade. O drugim organizacijama moguće je informisati se u direktorijumu IKWE i CRNPS.

Ružica Borišev, ŽAD, Novi Sad - Informisanje je bitno, ali ne treba da zaboravimo aktivizam. Bez izlaska na ulice nema napretka. Predlaže da se organizujemo i uličnim aktivizmom zajednički obeležimo značajne datume koji dolaze, kao na primer Svetski dan mira 25. maja ili Svetski dan ženskog zdravlja 28. maja. Takve akcije moguće je realizovati i bez novca.

Marija Gajicki, Vojvođanka, Novi Sad - I za takve akcije treba tražiti novac. Kao našu prvu zajedničku akciju mogle bismo da pokušamo, da bez novčanih sredstava, organizujemo 25. maja 2002. da članice ženskih NVO izađu na ulice, podele svoje materijale i u svojim gradovima obeleže Svetski dan mira i nenasilja, ispisivanjem ili izgovaranjem simboličnih poruka vezanih za mir i nenasilje. To bi mogao da bude zvanični početak rada mreže ženskih NVO u Vojvodini. Možemo formirati koordinaciono telo i napraviti plan rada za budućnost. Vojvođanka može u ovom periodu da bude organizacija koja će voditi mrežu i koordinirati njene aktivnosti.

Svenka Savić, Ženske studije i istraživanja, Novi Sad - Vojvođanka se prihvata da generalno bude zadužena za prvu akciju mreže ženskih organizacija u Vojvodini, a okvirnu ideju akcije i poruka koje će biti ispisivane predložiće ŽAR iz Novog Sada. Obaveštavaju se sve organizacije mreže i one se dalje povezuju sa manjim organizacijama i animiraju ih za akciju svaka u svom gradu u Vojvodini. Predloženo je da prisutne članice ženskih NVO iz Vojvodine, pokušaju da animiraju organizacije u sledećim gradovima: Vojvođanka će zajedno sa ŽAD-om koordinirati akciju u Novom Sadu, i pokušati da ostvari kontakt sa organizacijama u Somboru. Femina Creativa će animirati grupe u Subotici, EVA iz Novog Sada će kontaktirati OSMEH iz Vrbasa, dok će ŽMIG ostvariti saradnju sa ženama u Kovinu i Beloj Crkvi, a ŽAR iz Kikinde će kontaktirati grupe u Vršcu. dok će se grupe iz Zrenjanina organizovati zajedno u gradu.

Svenka Savić - U lokalnim medijima slabo je zastupljena informacija o radu ženskih organizacija, prema podacima sa jednog projekta u Ženskim studijama (za period januar-april 2002). Kako bi bilo da se sada dogovorimo da svaka organizacija ubuduće pripremi za svaki broj svojih lokalnih novina neki tekst o svojim aktivnostima ili o nekom problemu značajnom za žene.

ŽAR - Rad naše organizacije je redovno promovisan u lokalnim medijima u Kikindi, sve aktivnosti mediji redovno prate, a i članice naše organizaciju reaguju na seksizam u medijima.

Marija Gajicki - Ženske organizacije u Novom Sadu takođe imaju pozitivno iskustvo sa medijima.

Banatsko novo selo, opština Bač - Mi smo našli novinara koji podržava rad naše organizacije i medijski će propratiti naše aktivnosti.

Zrenjanin - U Zrenjaninu je pokrenuta ženska stranica u novinama ali se već gasi. Moja ideja je bila da finansiramo podlistak, ali su cene nepristupačne. U Zrenjaninu je moguće povremeno gostovati na radiju, ili povremeno objaviti neki članak u novinama, ali se za kontinuitet traži novac.

Marija Gajicki - Da biste bili prisutni u medijima morate imati vest, ako nemate vest onda ćete doći u situaciju da se od vas traži novac. Ako imate vest, problema sa medijima nema, a vest može da bude sve, samo treba znati plasirati. Kako praviti vesti i kako od novinara napraviti saveznike i saradnike jeste ono što svaka organizacija treba da nauči. Kao primer navodim Pančevac. Oni imaju žensku stranu koja je sasvim korektna. Pančevac je nedeljnik, a ženska strana izlazi u svakom četvrtom broju, dakle jednom mesečno. Vojvođanke će poslati svim organizacijama primerak ženske strane iz dva broja Pančevca.

Snežana Brujić, ŽMIG, Pančevo - Za žensku stranu u Pančevcu ne plaćamo ništa, redakcija nam je izašla u susret objavljivanjem bez nadoknade, ali mi tražimo sredstva od lokalnih preduzeća za honorare saradnica na ženskoj strani i nadamo se da ćemo uspeti da dođemo do sredstava i omogućimo honorare saradnicama.

Svenka Savić - Pitanje o medijima se dobro primilo i dobili smo konkretan predlog od Marije Gajicki - organizovati obuku kako napraviti vest i kako postati saveznik sa novinarima. Možemo sada da izvidimo kakav je interes među ženskim organizacijama u različitim gradovima Vojvodine i da se organizuju radionice za sve i za dva meseca da naučimo da pravimo vesti i da u svakom gradu postoji osoba koja to može da radi redovno i plasira medijima u kontinuitetu. Svaka organizacija će formirati interesnu grupu u svojoj sredini do kraja juna meseca, a za period jul - septembar možemo planirati projekat obuke čiji će cilj biti otvaranje ženskih organizacija prema medijima. Za mrežu je važno da imamo što više informacija jedni o drugima. Ima li neko predlog kako da ide obaveštavanje? ŽAR - da dobijemo spisak svih organizacija sa adresama prisutnih na ovom sastanku.

ŽENSKE STUDIJE - da svi ispune upitnik Ženske infoteke (iz Zagreba) o ženskim organizacijama u regionu, na srpskom i na egleskom jeziku, koji ćemo staviti na web stranicu Studija.

REZIME aktivnosti u toku 2 meseca (maj-jun 2002)
- Zajednički obeležiti Svetski dan mira 25. maja 2002.
- Organizovati radionice za pristup medijima u gradovima Vojvodine sa ženama iz ženskih organizacija (gde je moguće u saradnji sa ženama iz medija)
Za obe aktivnosti u narednom periodu koordinator će biti Vojvođanka - Regionalna ženska incijativa iz Novog Sada.