Nakon prvog konsultativnog sastanka na temu istorija ženskih studija u Srbiji održan u prostorijama ŽUC-a (20. septembra 2020), a u povodu obeležavanja 80 godina života i 60 godina rada Svenke Savić, tri organizacije: Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ (Novi Sad), Centar za ženske studije i Studijsko istraživačka grupa za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka (IDN) iz Beograda suorganizovale su drugi konsultativni sastanak u Beogradu 30. oktobra 2020. na Fakultetu političkih nauka, Jove Ilića 165, V sprat (profesorska čitaonica) sa početkom u 11:30.

Sastanak onlajn vodila je Zorica Mršević (IDN), prisutne su: Daša Duhaček, Svenka Savić, Margreta Bašaragin, Vera Obradović (u prostoru FPN), a Mirjana Dokmanović, Nađa Bobičić, Nađa Duhaček, Dragana Popović,  Nada Sekulić, Mirela Šantić, Hristina Cvetinčanin Knežević, Ivan Milenković, Lara Končar, Ankica Šobot, učestvuju preko zoom-a.

Cilj konsultativnih susreta je izgradjivanje kriterijuma za pisanje istorije ženskih (i rodnih) studija kod nas za poslednje tri decenije, s vođenjem računa o doprinosu budućem razvoju i umrežavanju u ovoj oblasti.

Otuda je poseban cilj susreta u Beogradu bio otvaranje tema vezanih za istoriju ženskih i rodnih studija.

Polazi se od činjenice da ženske i rodne studije imaju dugu i bogatu istoriju u Srbiji. Posle više od 30 godina rada i posvećenosti ovim pitanjima potrebno je prikupiti i razmotriti postojeće rezulatate, razmeniti iskustva, ali i raspravljati o budućem razvoju ženskih studija i studija roda u alternativnom i akademskom obliku.

Iz tog razloga Svenka Savić je odabrala osnovnu literaturu do sada objavljenju kao relevantnu za početnu diskusiju na temu od kada računamo početak organizovanja i zatim razvoja alternativnog visokoškolskog interdisciplinarnog programa ŽS tokom tri decenije najpre u Beogradu, a zatim u drugim gradovima: Novom Sadu, Subotici, Nišu, Kotoru u okviru visokoškolskih institucija i vaninstitucionalnoj formi.

Nakon (kratkog) uvodnog izlaganja, Svenke Savić na temu: Istorija ženskih studija u Srbiji 1990-2020, usledila je diskusija o mogućim smervima takve istorije (produbiti pojam interdisciplinarnosti, nanovo povesti diskusiju o rodu i polu, markirati razliku između rodnih i ženskih studija i dr.). Svoje svedočenje o ženskim studijama u Subotici iz prošlosti, iznela je Mirjana Dokmanović (1997-2001), a iz sadašnjeg vremena Margareta Bašaragin (2020-2021).

Bitan je podatak da mlađe učesnice nisu znale da su ženske studije postojale izvan glavnog grada i u drugim gradovima tadašnje nam zajedničke države (o čemu je izvestila S. Savić).

Daša Duhaček je uvela pitanja vezana za generacije, odgovornost i doprinos pojedinki, nakon kojih je diskusija potvrdila postojanje različitih perspektiva na ta pitanja istorije ŽS kod nas.

Zaključeno je da će sledeći konsultativni sastanak biti održan u Novom Sadu.