Ove godine krajem leta navršava se tačno osamdeset godina od kada je fašistička okupatorska vlast u Subotici 1941. godine započela masovna hapšenja komunista i komunistkinja, skojevki i skojevaca.

Veliki broj njih zatvoren je u Žutoj kući - zloglasnom mučilištvu. Među njima bilo je i stotinak žena čija je imena zabeležila Magda Simin i koja ovde prilažemo.

Agenti, specijalno školovani u posebnim gestapovskim školama batinali su žene i muškarce kundacima, cokulama, stezali lobanje kaiševima, polugama, stavljali pendreke u vaginalne otvore žena, stezali mošnice muškarcima. Zatvorenice i zatvorenici su svakoga dana od četiri sata ujutru do deset sati naveče bili/e prinuđeni/e da sede licem okrenutim prema zidu, nepomično i bez glasa, a između njih i iza njihovih leđa nalazili su se naoružani žandari. Nije bilo dozvoljeno da se pomere ili da progovore...

Preki sud je novembra 1941. .g  osudio komunistkinje i antifašistkinje Lolu Lauru Vol i Magdu Rac na smrt. Lola (27 godina) je obešena 18. novembra zajedno sa grupom drugova. Magda Rac je pomilovana i dobila je 10 godina robije. Ostale drugarice su prebačene iz Žute kuće u Sudski zatvor u Subotici. Marta 1942. g. sudilo im se pred Vojnim sudom – njih 30 osuđeno je na robiju od 6 meseci do 15 godina. Poslate su u logore i zatvore: Marijanostru, Komarom, koncentracioni logor u Bačkoj Topoli, sabirne centre u Budimpešti, zatvor u Segedinu, Bergen-Belsen, Ravensbruk, Dahau, Armija – istražni zatvor u Novom Sadu...

Sve koje su imale kraće vremenske kazne su se tokom Drugog svetskog rata uključile u ilegalni pokret.

Pozivam Vam da zajednički obeležimo ovu tužnu godišnjicu i ne dopustimo da se stradanja naših saborkinja antifašistkinja i saboraca antifašista zaborave!

Grob Lole Vol na Jevrejskom goblju u Subotici

(izvor: http://groblje.josu.rs/sektor-5-red-32-grobno-mesto-3/)

SPISAK ŽENA ZATVORENIH U ŽUTOJ KUĆI U SUBOTICI 1941. GODINE

(Simin 1984: 482-483)[1]

 

 1. Albert Terika
 2. Antunović-Silađi Lozika
 3. Bakoš Piroška
 4. Balažević-Barta Viktorija
 5. Balažević Ruža
 6. Balunović-Poljakovića Jaga
 7. Bartuš-Saboljević Tereza
 8. Baš-Radulović Kata
 9. Blau Ilona
 10. Blau Šandora supruga
 11. Boravić Eržebet
 12. Bošan-Simin Magda
 13. Bošković-Peić Tereza
 14. Buljovčić Anica
 15. Buljovčić Kata
 16. Čakić Krista-Pančić
 17. Čebi Gizela
 18. Čak Marija
 19. Čilag Nora
 20. Dalmaški Marija
 21. Dudašev Ruža
 22. Đeri Juca
 23. Đeri Ferenca (?)
 24. Džavić Krista
 25. Engler-Majer Albina
 26. Evetović Anka
 27. Fišer Piroška
 28. Fišer Ljubica
 29. Francetić-Blau dr Ruža
 30. Gadžur Marija
 31. Gadžur Katica
 32. Glavački-Perl Zita
 33. Hojman dr Jolan
 34. Hajzler-Špicer Edit
 35. Hedrih-Bear Kata
 36. Hegediš Tereza
 37. Ivković I. Cecilija
 38. Ivković I. Giza
 39. Jakšić Anastazija
 40. Jakšić Jana
 41. Jarić Ljubica
 42. Jovelić Jagoda
 43. Jovelić Ksenija
 44. Juhas-Terek Piroška
 45. Klauber-Gros Ruža
 46. Knežević Milena
 47. Knjur Eta
 48. Kolar-Rudič Jelena
 49. Kopunović-Sič Krista
 50. Kovač Šehter Ruža
 51. Kovačević Sofija
 52. Krmpotić-Bek Lili
 53. Lendvai Draginja
 54. Lendvai Klara
 55. Levai-Sekelj Ica
 56. Malušev-Marton Boriška
 57. Marki Ežebet
 58. Merković Jelena
 59. Merković-Šafer Marica
 60. Milovanović Jelena
 61. Molnar-Sep Marija
 62. Musin-Fišer Giza
 63. Nastić Milojka
 64. Nemet-Jenei Gizela
 65. Nemet-Sabo Jolanka
 66. Pele-Kovač Tereza
 67. Prčić-Vojnić Gizela
 68. Presburger Kata
 69. Počuča Darinka
 70. Rac Komar Magda
 71. Ristić Dalmački Marija
 72. Rudić Seneš Magda
 73. Rudinski Ruža
 74. Rudić Stana
 75. Sabo Rozalija
 76. Sabo Šoti Agneš
 77. Sarić Irena
 78. Saulić Klara
 79. Sep Kalmar Marija
 80. Singer Irma
 81. Šićarević Emilija
 82. Šilić Rakecki Eržebet
 83. Šinković Eržebet
 84. Štern Ferenca
 85. Takač Marija
 86. Tašović Ivanka
 87. Tikvicki Rakoši Galja
 88. Tikvicki Terezija
 89. Varga Gizela
 90. Vajs Olga
 91. Vekonj Šimoković Margita
 92. Vojnić-Hajduk Milodanović Ruža
 93. Vojnić-Purčar Ana
 94. Vol Lola
 95. Vuković Lujza
 96. Stilinović Marija

[1] Simin, Magda (1984). „Žene Subotice u 1941. godini“, u: Kecić, Danilo (ur.) (1984). Žene Vojvodine u ratu i revoluciji: 1941-1945: (radovi sa savetovanja održanog 27.i 28 marta 1984. u Novom Sadu. Novi Sad/Bečej: Institut za istoriju/Proleter, 468- 483.

Ženske studije i istraživanja Novi Sad, podružnica u Subotice realizuje projekat „Antifašistkinje subotice: skojevke, partizanke AFŽovke koji finansira Rekonstrukcija ženski fond, Beograd (maj 2021 – dec. 2021).

Cilj projekta je doprinos kolektivnom znanju i sećanju na doprinose žena tokom istorije u borbi protiv fašizma i očuvanju mira, kroz istraživanje i beleženje životnih priča znamenitih antifašistkinja Subotice (skojevki, partizanki i AFŽovki).