Baletska škola u Novom Sadu i Udruženje “Ženske studije i istraživanja”, Novi Sad suorganizovale su 1. decembra 2021. u 12.00h u novoj zgradi Baletske škole u Novom Sadu promociju knjige Život bez kompromisa za umetnost i mir.  Jelena Šanitć : eseji, zapisi, komentari, koju je uredila Amra Lafitić, izdavač Fondacija „Jelena Šantić“, Grupa 484, Istorijski arhiv Beograda, 2021.

Promociju je moderirala Svenka Savić, a govorile su Marijana Prpa Fink, Irina Ljubić i Irina Subotić.

Knjiga sadrži intervjue, kritike, eseje i teorijske tekstove o baletu i savremenoj igri, ali i planove i izveštaje o humanitarnim i mirovnim projektima, apele, komentare Jelene Šantić (1944-2000), balerine, istoričarke baleta, borkinje za mir i ljudska prava, jedinstvene među značajnim ličnostima jugoslovenskog kulturnog prostora.

 

Foto: I. Subotić