11. decembra 2021. Žene u crnom (Beograd), Ženske studije i istraživanja (Novi Sad) i Iz kruga... Vojvodina (Novi Sad) suorganizovale su "Feministički pristup problemu seksualnog nasilja u ratu u bivšoj Jugoslaviji: Za kulturu sećanja i odgovornosti" u prostorijama "Iz kruga... Vojvodina" (Novi Sad, Bul. vojvode Stepe 67).
Staša Zajović (ŽUC) održala je predavanje "Tranziciona pravda – feministički pristup, Sanja Pavlović (Autonomni ženski centar, Beograd) govorila je "O seksualnom nasilju u ratu.  Ovom prilikom projektovan je i dokumentarni film "Ženski sud – feministički pristup pravdi", u režiji Filipa Markovinovića (52 minuta).
 
Ova obrazovna aktivnost deo je projekta koji Žene u crnom sprovode zajedno sa Autonomnim ženskim centrom i Inicijativom mladih za ljudska prava, uz podršku nemačke fondacije Medica mondiale.
 
 
 
 
 
 
Fotografije: Miladinka Mijatović