Na radionici u Atini, Grčka (1-4.2021) u okviru projekta REWOMEN ostvarene su 2 teme: “Let’s talk about SEXism and SEXualization” i „My body My choice“.

Projektom REWOMEN  obeležavamo 20. godišnjicu proglašenja Povelje EU o osnovnim ljudskim pravima, kreiranjem međunarodne dokumentarne izložbe posvećene istoriji Pokreta za oslobođenje žena  u Evropi (Women's Liberation Movement -WLM).
Izložba ce biti deo programa Novi Sad 2022 u okviru programskog luka HEROINE.
Zato što istorija žena nije dovoljno vidljiva ni u školama, medijima, nazivima ulica i trgova niti je deo zvaničnih istorijskih narativa ili evropskih istorijskih komemoracija.
Na izložbi će publika saznati za šta su to žene nastavile da se bore u Evropi nakon što su izborile pravo glasa i pravo na rad.
 
Izložba će se sastojati od dokumenata, fotografija, tekstova, artefakata, članaka, video materijala koji su interaktivni sa publikom.
Specifičnost ovog projekta je u tome što su većinski angažovane žene koje do sada nisu imale priliku da učestvuju u EU projektima, posebno ne u projektima koji se bave ženskom istorijom i ženskim temama. Većini partnerskih organizacija je ovo takođe prvi projekat koji se bavi ženskom istorijom.
 
U REWOMEN projekat su uključene 18 organizacija iz 10 država. Radionica u Atini je realizovana u saradnji sa Polyplanity i AMAKA .
Od lokalnih organizacija iz Novog Sada u projekat su uključene Ženske studije i istraživanja Sos Ženski Centar IRIDA .
Projekat je finansiran u okviru EU programa Europe for Citizens - European Remembrance.