Izašao je novi broj Biltena ŽSI

Bilten 5

Pročitajte koje su bile aktivnosti naših članica za period 1.6-31.12. 2021. godine.


SADRŽAJ
Projekti u toku
Završeni projekti, štampane publikacije ŽSI (u suizdanju sa
Futura publikacije) i promocije
Obeležavanje značajnih datuma za ženski pokret u Subotici
Obeležavanje jubileja žena
Škola romologije
Saradnja sa drugima u zemlji i regionu
Šesnaest dana aktivizma
Učešće na skupovima saradničkih organizacija

Bilten priredile: M. Bašaragin i S. Savić