ŽSI kao partnerska organizacija učustvuju na četvrtoj, poslednjoj radionici REWOMEN projekta koji se održava 19-22. januara 2022. u Ptuju, Slovenija.

Projekat „Evropsko žensko sećanje“ (REWOMEN) deo je programa Evropa za građane i građanke – Evropsko sećanje, sa 18 partnerskih organzacija iz 10 evropskih zemalja u trajanju 18 meseci (nosilac: Arvih Vojvodine, N. Sad u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021“,, a finansira Evropska komisija kroz program „Evropa za građane i građanke“.

Cilj projekta je jačanje ženskih prava povećanjem vidljivosti evropske ženske istorije i razvijanje međunarodne ženske solidarnosti, uz predstavljanje istorije Pokreta za oslobođenje žena u Evropi (Women's Liberation Movement): 1960-2000.

Teme radionice u Ptuju su Ženske studije i feministička teorija i Femnistička umetnost.

M Bašaragin ispred ŽSI učestvuje sa temom Ženske studije i feministička teorija u Srbiji.

 

 

Program radionice:

program radionice u Ptuju

Margareta Bašaragin