Edukativni visokoškolski obrazovni program:

„ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA“, SUBOTICA

 

Govore

Prof. dr Katalin Kaič

Subotičke pozorišne umetnice

Ma Jasna Jovićević

Džez muzika i rod

 

 Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 18. jun 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: 

https://us06web.zoom.us/j/81492931090?pwd=TlpHbFVsNThHeSswalJJTkc1d3Y2Zz09

                                         

Pristup predavanjima je slobodan.

 

 

Profesorka emerita Katalin Kaič je bila redovna profesorka za predmet Kulturna istorija Mađara i Istorija mađarskog naroda na Katedri za mađarski jezik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Dekanica Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici UNS (2006-2011).

Ma Jasna Jovićević je doktorantkinja  na transdisciplinarnim studijama savremene umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, Beograd. Zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.