Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Ma Nela Tonković

Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti

Dr Sara Savić

Rodnost i jedno zdravlje

Dr Svenka Savić

Naučnice iz Srbije u svetu

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 9. jul 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/88688404149?pwd=dk5WREU3L1NUYlptN2ZpR2dtcWJBdz09

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Završna svečanost i dodela sertifikata polaznicama

 

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Dr Sara Savić Sara Savić  naučna savetnica  u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“, predavačiča na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, kurs Ekofeminizam (na master programu), sardanica ŽSI.

Prof dr Svenka Savić, koordinatorka Uduženja „Ženske studije i istraživanja“ŽSI, profesorka emerita. Autorka i koautorka 30 knjiga  iz: oblasti jezika, emancipacije i ravnopravnosti žena u jugoslovenskom prostoru i iz oblasti igre i baleta.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.