Poslednji susret alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici organizovan je 9. jula 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajh Ferenca 5).

Tom prilikom održana su tri predavanja. Ma Nela Tonković izlagala je u okviru tematskog ciklusa Žene u umetnosti "Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti" u kom je ukazala na različite prakse i aktere/ke savremene umetnosti, odnosno istraživačke postupke ugrađenim u neke od značajnih dela koja su definisala sliku žene u savremenoj umetnosti u 20. veku.

Predavanje dr Svenke Savić "Naučnice iz Srbije u svetu" (tematska oblast Žene u nauci) imalo je za cilj da polaznicama ponudi ukupnu sumu raspoloživih podataka o naučnicama iz Srbije u svetu, kako bi same nastavile istraživanja, shodno ličnoj preferenciji.

Dr Sara Savić u predavanju "Rodnost i jedno zdravlje" (tematska oblast Žene u nauci) ukazala je da u okviru pristupa 'jedno zdravlje' koje se bavi zdravljem ljudi, životinja, biljaka, ekosistema i planete uopšte, pitanja roda mogu biti integrisana, ali im se veoma retko posvećuje pažnja.

Potom je održana završna svečanost dodele sertifikata polaznicama koje su uspešno završile program ženskih studija i priredile završne radove.

Polaznicama su poklonjne knjige u izdanju ŽSI.

M. Bašaragin

 

Nela Tonković

 

Svenka Savić

Sara Savić

 

 

 

 

Katalin Kaič i Svenka Savić

Foto: M. Bašaragin