U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 29. oktobra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Mr Jasna Jovićević je u predavnju „Autoetnografija kao način sticanja novog znanja u rodnim studijama“ razmatrala reprezentaciju džez instrumentalistkinje i kreiranje, odnosno izvođenje rodnog identiteta u žanru džeza kroz lične priče, doživljaj i iskustvo onih koji su subjekat istraživanja, a ne onih koji su tu reprezentaciju sami konstruisali. Kroz sopstevno iskustvo aktivne umetnice u domenu džeza kritički je sagledala i ispitala doživljaj i percepciju džez instrumentalistkinje na kulturnom prostoru Balkana.

Dejan Mrkić je u izlaganju „Subotičke preduzetnice i zanatlijke između dva svetska rata“ dao osvrt na paletu zanimanja koja su imale žene između dva svetska rata u Subotici a na osnovu  Privrednog vodiča iz 1931. godine. 

M. Bašaragin

J. Jovićević

D. Mrkić

Foto: M. Bašaragin